tisdag 25 november 2008

Hick. Den digitala klyftan finns - men vad innebär den?


Men bara 60 procent känner sig delaktiga i informationssamhället. Något som fick deltagarna i debatten att tala om den digitala klyftan, det faktum att en stor del av medborgarna är eller riskerar stå utanför utvecklingen och därmed samhället. Folket.se

Britta Lejon vaknade till under seminariet på Eskilstuna stadsbibliotek och tog orden "digital klyfta" i sin mun. Hur pass genomgripande denna klyfta är verkar hon och hennes seminariekollegor dock inte lyckats sätta fingret på. Istället tycks debatten spegla den verklighet som rådde i informationsvetenskapliga kretsar för fem eller åtta år sedan. De många svårare frågorna om opinionsbildning och nya grunder för genus och klassamhället missas och istället ror man runt bland självklarheter som frågan om fysisk tillgång till bredband och burkar. Man talar också gärna om hur tekniken är svår och äldre människor inte hänger med. Genom den här typen av resonemang skjuter man sig själv i foten genom att cementera invanda tankegångar och föreställningar om hur informationssamhället ser ut och vilken kunskap olika generationer har. Teknik- ingången är dock helt fel väg in i debatten. Fokusera på kunskap, beteende och behov. Diskutera hur makten omfördelas och hur kluster av starka aktörer bildas. Fundera över vad cyberbalkanization eller integration på webben kan betyda. Diskutera hur ungas kunskaper skall tas till vara. Kräv att skolor och bibliotek tar ansvaret att uppdatera och inte väljer mailgenerationens träiga nätanvändning.

Teknik är det vi inte behärskar, något avlägset och krångligt som vi behöver experter för att närma oss. Information och kunskap liksom demokratisk delaktighet handlar om att ha naturliga ingångar i informationsflödet och själv kunna delta i samhällsdebatten. Verktygen har blivit bättre, fler och mer svåröverskådliga. Men "teknik" är alla självklara och svåra saker omkring oss. Eve och Wall-E i Pixars undergångsdrama liksom våffeljärnet och brödrosten hemma. Dvs allt och inget.

Nätbaserad information och kommunikation är inte teknik, det är samlingspunkter, mötesplatser, rum och forum för folkbildning, estetik, revolution och kommersialism kontra digitala allmäningar.

Upp till bevis Svensk biblioteksförening. Hur tänker ni arbeta för informationsdemokrati och delaktighet? Inte för incheckning av bagage på en flygplats eller bättre fjärrkontroller.

Inga kommentarer: