måndag 24 november 2008

Författarens enkät en bra start

Folkbiblioteket är den viktigaste institutionen för ett demokratiskt samhälle. Här har människor samma rättigheter oavsett social tillhörighet. Till medborgarnas förfogande finns informationsresurser och välutbildad personal som kan möta varje besökare utifrån dennes kunskapsnivå och behov. I bibliotekens verksamhet lever rummet, orden och berättelserna.
-Lina Y, the one and only.

Författarens enkät om bibliotek har sett dagens ljus och jag får nog bocka och buga inför att tidskriften verkligen problematiserar begreppen. Hoppas att många följer upp våra svar och ger sig in med storslägga i debatten. Christer H är ju en stjärna i att skapa kritisk kulturgenomsyrad diskussion om bibliotekens verklighet, mål och tynande medel. Men tjena alla kollegor: Han kan ju inte dra lassat själv. Vi övriga som inte är charmiga, har läderbyxor eller kan sjunga får väl uppvakta våra lokala kulturpolitiker och själva visa på våra hemmaarenor hur vi kan bidra till integration, informationsdemokrati och yttrandefrihet.

Ses på fältet.

Inga kommentarer: