fredag 28 november 2008

Århus plus Köpenhamn= Ting. Siktar på The pervasive library2.0 manar till eftertanke om varför biblioteken valt att stanna kvar i sitt arbete med de egna icke-dynamiska katalogerna och sterila, endimensionella webbplatserna (utan noder som når varandra och skapar nät av resurser lätta för användaren att nå) där kommunala byråkrater vägt ord och utestängt allmänheten. Att hänvisa användarna till ett krympande antal fysiska bibliotekslokaler och svåråtkomlig (samt ibland föråldrad och bristfällig) information är inte i samklang med de behov och beteenden som dominerar hos digital natives/lättrörliga digitala habitanter.

Mats Hernwall vill genom projektet Ting istället för att stanna vid en traditionell sök-diskurs arbeta med att inspirera och vägleda användare på de platser där de befinner sig. Plattformerna skall variera och länkas samman i bibliotekens service. I hans arbete som chef för Köpenhamns digitala bibliotek öppnas dörrarna för en biblioteksverksamhet som låser upp, bjuder in och söker en mångfald vägar till människor. Open source, open catalogue och open standard är självklart när Århus kommuns bibliotek, Köbenhamns bibliotek och DBC arbetar med projektet Ting. De skriver. "Visionen er en teknologisk platform, der giver der enkelte biblioteker adgang til frit at bruge data i alle taenklige sammenhaenge." Ett nationellt initiativ som både öppnar nya möjligheter och stärker de befintliga resurserna som t ex folkbibliotekens befintliga webbplatser.

Under projektets framskridande publiceras och "behandlas" alla bidrag och idéer i communityform. Med hjälp av t ex tjänster som FlickR och Wordpress kan vi följa och försöka förstå arbetet... Härmed har projektet alla möjligheter att skapa breda, öppna lösningar som ofta saknas i våra biblioteksprojekt. Vanligtvis ser vi hur ett fåtal redaktörer och vinstdrivande bolag skapar en webbaserad biblioteksverksamhet som fullständigt kopierar den fyrkantiga fysiska biblioteksverksamheten. Genom Ting eftersträvar man istället The pervasive library och gör allvar av open source- strävanden. Detta liknar de tankar jag haft om atombibliotek: Att komma ifrån det fyrkantiga tänkandet med oflexibla och fixerade biblioteksplatser, fysiska eller virtuella. I vad som borde vara självklart 2.0-tänk får vi istället ett bibliotek som finns där användaren är och som utnyttjar alla öppna och tillgängliga webbkanaler och verktyg för att skapa fullgod service. I detta perspektiv är tyvärr initiativ som minabibliotek.se redan överspelat eftersom de bygger på devisen - ni kommer till oss och vi är beroende av externa vinstdrivande krafter och experter för att arbeta med våra tjänster. I en text som har några år på nacken påpekar man istället att biblioteket naturligt skall befinna sig i användarens workflow. Om man uttrycker det på detta sätt blir skillnaden mellan många uppsökande tjänster och verksamhet koncentrerad till en plats, utifrån en mall påtaglig.

Vad behöver då till exempel regionbiblioteken bidra med för webbaserade tjänster för att stödja folkbiblioteken? Behövs gemensamma portaler som samlar kompetens och resurser? Antagligen kommer det danska initiativet där hela processen finns tillgänglig och dokumenterad kunna hjälpa bibliotekssverige att fatta beslut i dessa frågor.

I nyss nämnda text skriver man också att "A pervasive library is a visible library. And, when a library is everywhere it can support users in making informed choices."

Att finnas överallt, vara synliga och smidigt söka oss in i lärandeprocesser i praktiken, det är en önskedröm. Tekniska kunskaper är inte det viktigaste för att möta förväntan om "a high level of responsiveness from online services" (ref). Bibliotekstjänster och system byggt på open source och 2.0 ger inte bara bättre service i takt med utvecklingen utan även mer livskraftig verksamhet. Processbaserade skapelser som följer användarnas behov kommer alltid överleva paketlösningar i form av tungrodda statiska webbplatser.

Inga kommentarer: