fredag 10 oktober 2008

Självdö elände

Känns sorgligt att AB svenska boklån inte inser vilken komplex verksamhet folkbiblioteken är. Att man i intervju inte ens kan säga något visionärt eller grundläggande om sina ambitioner stärker ju inte förtroendet. Låna ut böcker via postgång eller i den fysiska lokalen. Folkbiblioteken och bibliotekarierna kan inte generellt sägas uppmärksammas för sin djupgående och specialiserade service eller sina anställda med fyraårig högskoleutbildning i bibliotek och informationsvetenskap.

Tyvärr gör väl sig svenska boklån AB skyldiga till ungefär samma trivialisering av folkbibliotekens verksamhet som många med inflytande redan i dag gör. Vad är ett bibliotek? Bokrum. Vad är vår kompetens? Bokutlån.

Men låt verksamheten självdö om den måste. Först då kanske "vår" kompetens och vilka behov vi fyller bli synliga.

Privatiseringar, entreprenad och olika profiler på bibliotek borde dock egentligen applåderas. För på de viset kunde olika ideologier och typer av service kunna bli verklighet. I dag har "vi" kvävande hegemoni och pinsamt inskränkta idéer om vad vår yrkeskår skall utföra.

Hur kan "vi" istället välkomna mångfald? Respektera olika kompetenser och se vad de tillför istället för att svara med beröringsskräck inför nya informations, kommunikations och kulturbehov?

1 kommentar:

Anonym sa...

kolla dn idag lördag
om utlåningsstatisk


pa