onsdag 22 oktober 2008

ITpedagoger

I facebook-gruppen IT-tips för pedagoger skriver Christina, "IT-mamman".

" gå in på www.itpedagoger.se och berätta om hur IT-arbetet blomstrar i er kommun! Antingen genom att mejla uppgifter eller genom att få inloggningsuppgifter och sedan själva skriva. Det börjar bli dags för IT-pedagoger och IT-intresserade i Sverige att hitta varandra!"

Läge för bibliotekarier att beblanda sig och bidra med sin kompetens!

Inga kommentarer: