tisdag 2 februari 2010

Grattis Birgitta Ohlsson!

Utnämnandet av Birgitta Ohlsson till EU- minister gör även en rödgrönt socialiserad feminist och fri informationsivrare glad. Som politiker är hon modig, ärlig och skapande av större politisk öppenhet. En uppmaning bör skickas med henne, vid sidan av de många miljöfrågor hon redan nämnt, att verka för en positiv internetkultur i EU. I nuläget behöver man inom unionen byråkratiskt sett förenkla informationsåtkomsten och öka kommunikationen med medlemsländernas habitanter. EU bör också arbeta mot globala informationsorättvisor och begränsande av yttrandefriheten. I medlemsstaterna och unionen centralt finns också alltjämt en risk-nojja som måste balanseras mot positiv utveckling av Internetåtkomsten och kunskapen hos medborgarna.

Med en vana att arbeta mot förtryckande lagstiftning (FRA), för förtryckt grupp (djur) och med en strukturell medvetenhet (feminist) bör hon inte skygga för de stora informationspolitiska frågor som ligger framför oss.

Dock bör vi hoppas att hennes ministerskap avrundas i september, inte p g a föräldraskap (lägg ner livmoderslängtandet och tuttförhärligandet) utan för att vi driver fram en ny regeringsbildning. Rött, grönt, rosa och svart vore en vacker och lovande färgskala.

Inga kommentarer: