söndag 9 augusti 2009

utbildning & praktik

Hur uppdaterade är våra kulturella utbildningar frågar sig Anna Troberg:
I dag tänker jag flagga för en alldeles utomordentlig ledare av Johanna Nylander, där hon skriver om Microsofts totala dominans inom skolan och den offentliga förvaltningen. Klicka in och läs den.
/.../
Tänk om det är så att man fortfarande lär ut att det bara finns några få, etablerade vägar att nå ut med kreativt skapande. Att man bara når sin publik genom skivkontrakt, förlagskontrakt etc. I så fall är ju dessa utbildningar hopplöst föråldrade. Jag vet att unga kreatörer själva är ganska medvetna om vilka andra alternativ som finns, men så länge de utbildningar som finns att tillgå inte också lyfter fram alternativen, så kommer dessa alternativ att ses som en sorts nödlösning för andra klassens kultur. Det vore oerhört sorgligt, eftersom det som öppnar dörrar för den här typen av kontrakt inte nödvändigtvis är kvalitet, utan kommersiell potential och det är allt som oftast två vitt skillda saker.
Hur man i allt från scratch till ultimat förfining misslyckats med att tillgodogöra sig IKT på olika former av lärandeinstitutioner är ett kortfattat svar på Trobergs fråga. Sedan kan man göra jämförelser mellan teori och praktik: Hur mycket skall lärarutbildningar, musik och konststudier lastas och hur mycket skall vi vända oss mot praktiker och fråga sig varför fria teatergrupper, bibliotek och författare m fl inte tar sitt ansvar att möta - och reagera på - olika intryck.
Inom bibliotekssektorn har B&I-forskningen globalt sett mycket att erbjuda och man kan fråga sig varför ansvar inte tas för att in och utandningsluften mellan nivåerna blandas. Varför arbetar regionbiblioteken ofta lika traditionellt som folkbiblioteken- utan nödvändig självpåtagen akademisk gödning? Har man som konsult inte ansvar att dra igång konstgjord andning när nu de som väntar sig stöd uppifrån halvfrivilligt självdör?
B&I-utbildningarna har också fegat om den mångfald kunskapssyner som finns inom sektorn liksom om informationssamhällets komplexitet. Kanske bör kraven höjas på vilka studenter som kvalificerar sig för bibliotekarieutbildningarna. Utan grundläggande epistemologisk och ontologisk grund att stå på kommer kopplingarna inte att ske mellan förväntningar på informationsstrukturers funktion, demokrati och kunskapssyn.

Inga kommentarer: