torsdag 4 juni 2009

mediebarometern

Bloggen Informationskompetens skrev igår om mediebarometern för 2008 och de slutsatser som dras av professor Ulla Carlsson, ansvarig för undersökningen. Hon efterfrågar föga förvånande kunniga och kritiska medieanvändare. Sociala skillnader och digital kompetens skiftar också utifrån klass och ålder enligt studien. På dessa sätt känns medieanvändningen liksom klyftorna i Sverige 2008 igen.

Man skriver på refererade blogg att högutbildade använder sociala medier i "alla sina delar". Med detta i bakhuvudet skall det bli intressant att ta del av hela undersökningens resultat och vad man baserar denna slutsats på.

Den nationella användningen är inte så särpräglad att ovanstående påstående bör hålla. De sociala medierna är fortfarande mycket underanvända om man ser till potentialerna, oavsett vilken socialgrupp man riktar in sig på.

Inga kommentarer: