onsdag 17 juni 2009

BBL 5, stäng ner och börja jobba

Läs gärna min debattartikel i BBL 5 "Stäng barn- och ungdomsbiblioteken" samt mina reflektioner om biblioteksdagarna: "Artiga applåder men inga verbala stryptag".

2 kommentarer:

Anonym sa...

Angående debattartikeln: Jag förstår vad du vill komma, och det är en välkommen utmaning till bibliotekarier som jobbar med barn/ungdomar. Det är bra att ifrågasätta bibliotekarier i sin ykesroll och också bra att ifrågasätta vad ett bibliotek är och kan vara.

Men invändning är att folkbibliotek spelar väldigt stor roll på orter där det inte finns så många andra platser att vara eller så mycket att göra, det finns varken något stort kommersiellt eller offentligt utbud helt enkelt. Där kan ju biblioteket spela helt enorm stor roll för många individer, bara som en fri plats. Det är ett perspektiv som inte bör glömmas. Och helt oberoende av vilket område eller ort det är finns det ju faktiskt många som helt enkelt tycker om att gå till biblioteket! Ett folkbibliotek erbjuder andra saker än en fritidsgård gör och jag tror inte det är så enkelt att man bara kan flytta över resurser från det ena till det andra. Jag menar helt enkelt att folkbiblioteket som plats har en betydelse för barn/ungdomar på deras fritid och att det finns ett (potentiellt enormt) värde i det.

Vad gäller skoltiden tycker jag definitivt att bibliotekarier borde vara mer närvarande i skolan i samarbete med lärarna och andra, och att detta defintivt inte bör begränsas till bokprat o annat auktoritärt förmedlande. Den sortens utåtriktade arbete i skolor och annat behöver heller inte utesluta biblioteket som plats.

/Tobias

Lina Z Y sa...

Brev från fängelset... Rosa Luxemburg.
Jag tolkar din blogg som att du är frihetlig socialist och antar att vi därför har många gemensamma förhoppningar om nätets framtid och utveckling... Kanske också om barn och ungdomsbibliotekariernas ansvar inför denna.

Jag håller med om det du skriver, att vi behöver offentliga rum och platser. Gemensamma ytor som förvaltas för kultur och socialt umgänge. Dock lever bibliotekssverige i dag inte upp till de krav man bör ställa på en institution som sväljer offentliga medel i varje kommun. Med den utarmning av kunskap om ungas medievärld- läsande, lärande, skapande som pågår kan vi inte försvara att bibliotekarierna har egna, slutna platser för sin verksamhet. Vill man förvara saker skall man göra det. Vill man interagera, lära etc skall man antingen utnyttja sina resurser och speciellt sin egen person till det på de platser där barn och unga befinner sig- eller ställa nya krav på sig själv, sin verksamhet och uppdragsgivare. Barnbibliotekn skapade för och av bibliotekarier har inget existensberättigande längre. Skapa miljöer för barnen utifrån deras villkor och verklighet eller flytta ut i annan verksamhet...

Det finns ingen orsak att vaka över bokrum längre. Vi har inte tid och inte råd.

Sök upp eller uppdatera det som möglat sönder inifrån: barn och ungdomsbiblioteken.