måndag 29 mars 2010

IKT-arbete på Videdalskolan

Efter en IT-fattig vinter med reglerat och snuttifierat surfande på allmänna platser som t ex bibliotek blir det nu vår med mer egen kontroll, tid och "möjliggöranden" genom rosa samsung.

Närmast kommer jag att arbeta med pedagoger och föräldrar på Videdalskolan i Malmö och hjälpa dem besvara frågor om varför & hur IKT är viktigt i grundskolearbete. Om de risker som de vuxna känner att de måste kunna bemöta för att välkomna IT i de ungas formella och informella lärande. Samt hur vi kan förstå och möta nätsamhället inom olika fält.

Inga kommentarer: