torsdag 28 februari 2008

IT-visioner för grundskolan - någon?

Återkommen från IT-mötet. Med mig hade jag förslaget på en IKT-plan för att förbättra infokompetensen på skolorna... Just nu vandrar vi i ökenlandskap där allt kretsar kring om nätet verkligen är nödvändigt.Talade kort om behovet av en strategi för att alla elever skall få nödvändig kunskap för högre studier och för att kunna delta på ett mer allmänt plan i det s k informationssamhället.Återkommen med insikten att pedagogerna i gruppen ville tala just IKT-pedagogik men inte hade en aning om hur. Istället var ämnena för dagen; funkar skrivarna, hur bifogar man en ljudfil och varför har man ADSL-modem.Trött.Visioner - någon?

Inga kommentarer: